Żeby mieć wyobrażenie, co wyrasta ze słodkich, pluszowych maluchów przedstawiamy Państwu wszystkie  dzieci Jennifer World*PL

od pierwszego miotu A do chwili obecnej, przejście do zakładki miotu następuje przez kliknięcie w wybrany miot.


Zdjęcia nadesłane przez Rodziny naszych wychowanków.

MIOT Z4MIOT Y4MIOT W4 MIOT V4
MIOT S4 MIOT R4 MIOT P4 MIOT O4
MIOT N4MIOT M4MIOT L4MIOT K4
MIOT J4MIOT I4MIOT H4MIOT G4
MIOT E4 MIOT D4 MIOT C4 MIOT B4
MIOT A4 MIOT Z3MIOT Y3MIOT W3
MIOT V3 MIOT U3 MIOT T3 MIOT S3
MIOT R3 MIOT P3 MIOT O3 MIOT N3
MIOT M3 MIOT L3 MIOT K3 MIOT J3
MIOT I3 MIOT H3MIOT G3 MIOT F3
MIOT E3 MIOT D3MIOT C3 MIOT B3
MIOT A3MIOT Z2MIOT Y2MIOT X2
MIOT W2 MIOT V2 MIOT T2MIOT R2
MIOT P2 MIOT O2 MIOT N2MIOT M2
MIOT L2MIOT K2 MIOT J2MIOT I2
MIOT H2 MIOT G2MIOT F2MIOT E2
MIOT D2MIOT C2MIOT B2 MIOT A2 *
MIOT ZMIOT YMIOT W MIOT V
MIOT U MIOT T MIOT S MIOT R
MIOT PMIOT OMIOT NMIOT M
MIOT LMIOT KMIOT J MIOT I
MIOT HMIOT GMIOT F MIOT E
MIOT DMIOT C MIOT BMIOT A

*  niestety w 2020r. włamano nam się na serwer i stronę internetową. Wykasowano setki zdjęć oraz kilkadziesiąt wpisów.

 Copyright  © by Jennifer World*PL®             

Komentowanie jest wyłączone.