Tytuły wystawowe, certyfikaty

„Wszystkie tytuły zdobywane przez koty na wystawach świadczą o ich wysokiej wartości eksterierowej i w przypadku niektórych omawianych tytułów – także genetycznej. Planowa polityka hodowlana uwzględniać musi wystawy jako ważny element konfrontacji zarówno przed ekspertami, jak i innymi hodowcami. ….(…)”
Źródło: Wojciech – Albert Kurkowski, KOT, Nr6.


SUPREME CHAMPION ELIZABETH Jennifer World*PL VI miejsce SUPER KOT 2019r.     

SUPREME CHAMPION ELIZABETH Jennifer World*PL VI miejsce SUPER KOT 2019r.    

OCENY SĘDZIOWSKIE NA WYSTAWACH FELINOLOGICZNYCH FIFe

Na wystawach FIFe sędziowie oceniają kota zgodnie ze standardem danej rasy. Standard określa „najlepszego” przedstawiciela danej rasy. Opisuje on dokładnie budowę, typowe cechy rasy, strukturę i długość futra, a także jego kolory w obrębie danej rasy (w zakładce O rasie znajdą Państwo Standard rasy ragdoll.  Kot może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Koty otrzymują oceny:

– ocena doskonała – Ex / V    możliwe otrzymanie certyfikatu
– ocena bardzo dobra – SG / VG  bez certyfikatu do tytułu
– ocena dobra – G  bez certyfikatu do tytułu

Do oceny jest dodawana również lokata, którą określa się cyframi 1, 2, 3, 4 i są one przydzielane kotom tej samej płci, startującym w tej samej klasie i w tym samej odmianie barwnej. W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej, kolejne koty otrzymują ocenę Ex bez określenia zajętej lokaty.

Klasy wystawowe i certyfikaty:

12 – Klasa kociąt certyfikat CACC
11 – Klasa młodzieży certyfikat CACJ

Ważne w klasach 12 i 13  niema rozróżnienia na kastraty.

Od 2024 roku wymagany wiek w klasach 11 i 12 będzie następujący:
klasa 12 – od 4 do 8 miesięcy (było 4-7 miesięcy, a do 2014 roku można było wystawiać kociaka po ukończeniu przez niego 3 miesiąca życia)
klasa 11 – od 8 do 12 miesięcy (było 6-10 miesięcy, a do 2014 roku można było wystawiać kociaka po ukończeniu przez niego 6 miesiąca życia)
Koty zawsze zgłaszane są do klasy wystawowej i oceniane zgodnie z wiekiem, oznacza to, że od 01.01.2024:
– koty poniżej 8 miesiąca zgłaszane są do klasy 12
– koty między 8 a 12 miesiącem do klasy 11

Klasa 09 i 10 jest dla kotów powyżej 10-ciu miesięcy nie posiadających tytułów

Od 2024 roku wymagany wiek w klasach 9 i 10 to pełne 12 miesięcy (było powyżej 10 miesiąca)

Koty zawsze zgłaszane są do klasy wystawowej i oceniane zgodnie z wiekiem, oznacza to, że od 01.01.2024: koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed 01.01.2024, zachowują te certyfikaty oraz inne uzyskane nagrody i muszą być zgłaszane zgodnie z nową klasyfikacją wiekową obowiązującą od 01.01.2024

10 – Klasa kastratów – nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Premium de Beauté skrót CAP
09 – Klasa otwarta – nazwa certyfikat  Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté skrót CAC

08 – Klasa PREMIORÓW (PR) nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté CAPIB
07 – Klasa CHAMPIONÓW (CH) nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté CACIB
06 – Klasa INTERNATIONAL PREMIORÓW (IP) nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté CAGPIB
05 – Klasa INTERNATIONAL CHAMPIONÓW (IC)nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté CAGCIB
04 – Klasa GRAND INTERNATIONAL PREMIORÓW (GIP) nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Premium Suprême de Beauté CAPS
03 – Klasa GRAND INTERNATIONAL CHAMPIONÓW (GIC) nazwa certyfikatu Certificat d’Aptitude au Championnat Suprême de Beauté CACS

03-04.06.2017 International Cat Show Kraków

Certyfikaty są przyznawane  najlepszym kotom w danej klasie i na ich podstawie nadawane są kotom tytuły. Kocury i kotki oceniane są oddzielnie. Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami. Do końca 2023r. kocia młodzież 7-10 miesięcy i kocięta 4-7 miesięcy otrzymywały tylko oceny z odpowiednią lokatą, bez certyfikatu.

Kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jako (Excellent)  Ex 1/ V 1 i  nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasie:

 – 93 punkty w klasach otwartej 10 i 9 lub kastratów CAC / CAP
 – 95 punktów w klasach 8 i 7 CHAMPION / PREMIOR CACIB / CAPIB
 – 96 punktów w klasach 6 i 5 INTERNATIONAL CHAMPION / INTERNATIONAL PREMIOR CAGCIB / CAGPIB
 – 97 punktów w klasach 4 i 3 GRAND INTERNATIONAL CHAMPION/ GRAND INTERNATIONAL CHAMPION PREMIOR CACS / CAPS

Klasy wystawowe bez certyfikatów:

02 – Klasa SUPREME PREMIORÓW (SP) – ocena honorowa HP
01 – Klasa SUPREME CHAMPIONÓW (SC) – ocena honorowa HP

13a – Klasa nowicjatu ściśle określona przepisami FIFe – W klasie nowicjatu wystawiany jest kot, którego rodzice są nieznani, lub kot bez rodowodu. Kot taki może być wystawiony w klasie nowicjatu na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, w wieku co najmniej 10 miesięcy, i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. Kot taki może być wystawiony w klasie nowicjatu tylko raz. W klasie tej koty są sprawdzane przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Sędzia musi być poinformowany na piśmie, dlaczego kot wystawiany jest w klasie nowicjatu. Kot w klasie nowicjatu musi uzyskać ocenę „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy docelowej dla ras uznanych), lub odpowiednio „l” (zgodnie z proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację zgodnie z rasą docelową i móc używać kota z nowicjatu w programie hodowlanym docelowej rasy (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.2.3 Konieczne są podpisy obu sędziów. Koty o nieznanym pochodzeniu mogą być wpisane do rejestru RIEX pod warunkiem, że dany Członek FIFe zezwolił na taką rejestrację.

17:23 Niedziela 2018-05-06 otrzymałam mail:
Nabyłam kotka (koteczkę) od rodziny ze wsi nie wiedząc nawet, że to ragdoll. Wiem, że powinnam go wykastrować, ale nosi on wszystkie charakterystyczne znamiona kota rasowego i pomyślałam, że mogłaby służyć jako kotka, którą można rozmnożyć, natomiast nie chcę robić tego we własnym zakresie, a wyczytałam, ze można zgłosić kotkę w kategorii nowicjat na wystawę i wówczas kotka mogłaby zostać uznana za hodowlaną. Nie wiem za bardzo co robić i może Pan spojrzy na sprawę fachowym okiem i coś mi doradzi. Mogę podesłać zdjęcia kotki. Ma 6 miesięcy.

Tak to niema, że zgłosimy kotkę/kocura w nowicjacie i już jest rasowa i hodowlana. Sam wygląd kota nie czyni go rasowym. Brak rodowodu – brak wiedzy o pochodzeniu kota. Zapraszam do zakładki Klasa nowicjatu » Dla większości uznanych już ras klasa Nowicjatu jest niedostępna !! Oznacza to, że mając kota bez rodowodu w typie ragdoll, kot brytyjski nie ma możliwości wystawienia go w klasie nowicjatu! Nie ma możliwości wystawiania go na wystawach FIFe i nie ma możliwości, aby kot otrzymał rodowód. Kota bez rodowodu możemy po zabiegu kastracji pokazywać na Międzynarodowych Wystawach Kotów Rasowych w klasie 14 – kotów domowy.

13b – Klasa kontrolna stworzona została dla ras, które są w trakcie rozwoju, lub w przypadku których zezwala się na krzyżowania między rasowe, w celach uzgodnionych uprzednio przez Krajowego Członka FIFe. Kot może być wystawiony w klasie kontrolnej tylko na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, po ukończeniu co najmniej 3 miesięcy, i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. W klasie kontrolnej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. Organizator musi dostarczyć sędziom pisemne wytłumaczenie, dlaczego dany kot znalazł się w klasie kontrolnej. Kot nie otrzymuje pisemnej oceny, ale musi uzyskać kwalifikację „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy docelowej dla ras uznanych), lub odpowiednio „l” (zgodnie z proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację zgodnie z rasą docelową (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.2.2). Konieczne są podpisy obojga sędziów.
14 – Klasa kotów domowych
15 – Klasa poza konkurencją
16 – Klasa miotów ( minimum 3 kociaki z tego samego miotu )
17a – Klasa weteranów od 7 – 10 lat / 17b – Klasa weteranów a raczej seniorów powyżej 10 lat

TYTUŁY WYSTAWOWE KOTÓW W FIFe, ILOŚĆ CERTYFIKATÓW POTRZEBNYCH DO ICH UZYSKANIA

Od stycznia 2024 będzie można zdobywać nowe tytuły wystawowe w klasie 12, 11.

KCH KITTEN CHAMPION – trzy certyfikaty CACC (min. 93 pkt), uzyskane przez 3 różnych sędziów, podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 12

JCH JUNIOR CHAMPION – trzy certyfikaty CACJ (min. 93 pkt), uzyskane przez 3 różnych sędziów, podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 11

CH CHAMPION kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.

PR PREMIOR (kastraty) – kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.

IC INTERNATIONAL CHAMPION –  kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju.

IP INTERNATIONAL PREMIOR (kastraty) –  kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju.

GIC GRAND INTERNATIONAL CHAMPION – kot musi zdobyć  sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach. Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC: kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od czterech różnych sędziów w dwóch różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP  GRAND INTERNATIONAL PREMIOR (kastraty) –  kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach. Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu  GIC: kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od czterech różnych sędziów w dwóch różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe .W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.

SC SUPREME CHAMPION ALEKSANDRA Jennifer World*PL

SUPREME CHAMPION ALEKSANDRA Jennifer World*PL

 

SC SUPREME CHAMPION  kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach. Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SC: kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od sześciu różnych sędziów w dwóch różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.

SP SUPREME PREMIOR  kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPSP. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w dwóch różnych krajach. Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SP: kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od sześciu różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.

Warto wiedzieć: kiedy FIFe przyjęło w szeregi organizacje felinologiczne z innych kontynentów, przyznawane tytułów EC EUROPA CHAMPION, EP EUROPEJSKI PREMIOR   nie miało sensu dlatego  na Generalnym Zebraniu FIFe (Hotel Bellevue, Stary Smokowiec, Słowacja) 26 – 31.05.2008 z dniem 01.01.2009r. przemianowano je na SC SUPREME CHAMPION, SP SUPREME PREMIOR. Koty, które uzyskały tytuł EC, EP do końca roku 2008,  mają tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończyły zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r., automatycznie mają nadany tytuł SC, SP.

JW JUNIOR WINNER  – kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie między 4- 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 – „JW” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

WW WORLD WINNER   Globalny Zwycięzca. BIS na Wystawie Światowej  WW  to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem kota.

Wystawa Światowa WORLD CAT SHOW Freiburg 2019r. Na zdjęciu SUPREME CHAMPION ANASTAZJA Jennifer World*PL

Wystawa Światowa WORLD CAT SHOW Freiburg 2019r. Na zdjęciu SUPREME CHAMPION ANASTAZJA Jennifer World*PL

NW NATIONAL WINNER – Krajowy Zwycięzca.  Tytuł wprowadzony od 01.01.2011. W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł. Należy spełnić następujące warunki:

• Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku kalendarzowym;
• koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym roku kalendarzowym.
• Koty te muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14(domowy);
• Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane;
• Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł;
• Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w pełni uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych;
• Zwycięskie koty będą miały tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł „NW” umiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.

SUPER KOT Koty klasyfikowane są w 6 grupach i 4 kategoriach bez względu na rasę. Kot z największą ilością punktów w każdej kategorii i grupie otrzyma tytuł Super Kot*, czyli tytuł ten zostanie przyznany maksymalnie 25 kotom.

I miejsce SUPER KOT SP EDUARDO Jennifer World*PL

Rozdanie nagród SUPER KOT 2018r. tytuł otrzymała SUPREME CHAMPION ELWIRKA Jennifer World*PL 

DSM DISTINGUISHED SHOW MERIT  – Wybitnie Zasłużony Na  Polu Wystaw o ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe (klasy wystawowe 1-10 oraz 14). By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień. Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM . „DSM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

DVM od 01.01.2008 w FIFe koty mogą zdobywać tytuł DISTINGUISHED VARIETY MERIT. Tytuł ten otrzymają koty, które minimum 10 razy zdobyły na Międzynarodowych Wystawach FIFe tytuł Best in Variety – BIV, w terminie minimum 2 lat i jednego dnia. Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie uzyskanie tytułu. Tytuły BIV liczone mogą być od styczniowych wystaw 2008 roku – czyli tytuł ten przyznany został po raz pierwszy na początku 2010 roku. DVM. „DVM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

DSW na Zgromadzeniu Ogólnym FIFe GA 2021 zdecydowano o wprowadzono tytułu DISTINGUISHED SENIOR WINNER  – dla kotów, które po ukończeniu wieku 7 lat zdobędą pięć tytułów BIS lub BOS w ciągu 1 roku i 1 dnia. Pierwszy tytuł BIS/BOS uprawniający do kwalifikacji do DSW musi być zdobyty po 01/01/2022 – zmiana przeszła (29 za /6 przeciw / 0 wstrz.)

DM DISTINGUISHED MERIT Wybitnie Zasłużony Dla Rasy  zdobycie tytułu DM jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły INTERNATIONAL CHAMPION/INTERNATIONAL PREMIOR. W przypadku kocura (do 2022r.) spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły INTERNATIONAL CHAMPION/INTERNATIONAL PREMIOR. Na FIFe GA 2022 – (Walne Zgromadzenie FIFe) propozycja SK (Finlandia) modyfikacja warunków uzyskania tytułu DM (zrównanie wymagań dla kotki i kocura w zakresie liczby potomków z tytułem IC lub wyższym). Zmiana przeszła (25/9/2). Wśród potomstwa samca przynajmniej jeden z powyższych tytułów lub wyższy musi być osiągnięty po 01.01.2023r. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. „DM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

SYSTEM PORÓWNAŃ MIĘDZY KOTAMI

BIV, NOM BIS, BIS, BOS, BIC, BOB

Filmik z 09.06.19 Inter. Cat Show Kraków SC ANASTAZJA Jennifer World*PL wygrywa BIV – Best in Variety  z dwoma dorosłymi kocurami.

 

BIV – Best in Variety najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej.

– Best in Variety przyznane przez sędziego wśród kotów z tej samej grupy kolorystycznej, bez względu na wiek czy płeć, pod warunkiem obecności przynajmniej 3 kotów w tej samej grupie kolorystycznej.
– W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV (kocięta 4-7 miesięcy, juniorzy 7-10 miesięcy, i koty dorosłe), przy zastosowaniu reguły wymienionej powyżej.
– Kastraty powyżej 10 miesiąca rywalizują osobno między sobą o tytuł BIV Neuter.
– Aby otrzymać tytuł BIV, kot musi uzyskać co najmniej 95 punktów.
-Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.

NOM BISnominacja do Best in Show. Każdy sędzia może nominować jednego z ocenianych przez siebie kotów w każdej sędziowanej kategorii:

– dorosły kocur
– dorosła kotka
– dorosły kastrat
– dorosła kastratka
– młodzież 7-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
– kocięta 4-7 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)

Koty domowe mogą być nominowane bez względu na wiek w kategoriach:

– krótkowłosy kocur
– krótkowłosa kotka
– długowłosy kocur
– długowłosa kotka

 Warunki do Nominacji do Best in Show.

Kot musi uzyskać co najmniej 97 punktów. Kotu nie można odmówić nominacji, jeśli uzyskał wymagane 97 punktów w swojej klasie. W przypadku uzyskania przez kota co najmniej 97 punktów, sędzia może nominować:

– dorosłego kota (z podziałem na płeć: kocur i kotka), nawet jeśli został pokonany w rywalizacji do BIV przez kociaka lub juniora,
– dorosłego kastrata ((z podziałem na płeć: kocura i kotkę), nawet jeśli został pokonany w konkurencji do BIV przez innego kastrata w tej samej grupie kolorystycznej,
– juniora, nawet jeśli został pokonany w rywalizacji do BIV przez dorosłego kota lub kociaka w tej samej grupie kolorystycznej,
– kociaka, nawet jeśli został on pokonany w rywalizacji do BIV przez dorosłego kota lub juniora w tej samej grupie kolorystycznej.

Gdy sędzia ukończy ocenianie i przyzna nominacje w jednej lub więcej kategoriach, nie wolno mu ponownie dokonywać oceny innych kotów tych kategorii, z wyjątkiem kotów w nieuznanych odmianach kolorystycznych lub kotów należących do ras wstępnie uznanych bądź ras nieuznanych.

BIS – Best in Show  wybór najlepszych kotów wg klas wystawowych w każdej z  Kategorii.

Koty w Best in Show mogą być wybrane spośród kotów:
– wszystkich: kategorii I, II, III, i IV razem wziętych
– osobno: kategorie I, II, III, i IV

Gdy w BIS występują koty wszystkich kategorii, wśród sędziów musi znaleźć się co najmniej jeden sędzia uprawniony do oceniania wszystkich kategorii; jeśli BIS odbywa się oddzielnie dla poszczególnych kategorii, sędziują go międzynarodowi sędziowie uprawnieni do oceniania danych kategorii.

Warunki do przeprowadzenia Best in Show.

– Organizator wystawy musi dostarczyć każdemu sędziemu listę zawierającą numer katalogowy, płeć i kod EMS nominowanych kotów, prezentowanych w Best in Show.
– Koty w BIS muszą być prezentowane: przez stewardów z numerami katalogowymi i kodami EMS.
– Koty są oglądane i oceniane przez każdego członka komisji sędziowskiej Best in Show,  ogląd ten dokonywany jest przy publiczności.

Głosowanie w czasie Best in Show.

Głosowanie w trakcie Best in Show musi być jawne, a liczba głosów uzyskana przez nominowanego kota musi być pokazana przez sędziów lub ogłoszona przez organizatorów.

Sędzia nie może się wstrzymywać od głosowania podczas Best in Show. Głos oddany przez ucznia sędziowskiego nie ma wpływu na rezultat głosowania. Podobnie ma się sprawa w przypadku sędziego równoległego, z wyjątkiem sędziego równoległego, który jest już międzynarodowym sędzią w innej kategorii: po zaakceptowaniu stażu przez sędziego nadzorującego, głos ma pełną ważność. Kot z największą ilością głosów uzyskuje tytuł Best in Show. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyzję należy podjąć w następujący sposób:

– Sędziowie, którzy nie głosowali na koty z najwyższą ilością głosów ponownie głosują, tym razem biorąc pod uwagę tylko koty, które uzyskały najwyższą ilość głosów.
– Jeśli wszyscy sędziowie głosowali na koty z najwyższą ilością głosów, decyzję podejmuję sędzia arbiter. Sędzią arbitrem zostaje sędzia, który bierze udział w wystawie, i ma kwalifikacje do oceniania danej kategorii, ale nie oceniał tej kategorii na danej wystawie. Jeśli na wystawie nie ma sędziego arbitra, decyzję należy podjąć poprzez losowanie.

Tytuły jakie może otrzymać kot w panelu Best in Show.

W każdej kategorii można przydzielić osiem tytułów Best in Show dla:

– najpiękniejszego dorosłego kocura – BIS Adult Male
– najpiękniejszej dorosłej kotki – BIS Adult Female
– najpiękniejszego kastrata – BIS Neuter Male
– najpiękniejszej kastratki – BIS Neuter Female
– najpiękniejszego kota w klasie młodzieży – BIS Junior
– najpiękniejszego w klasie kociąt – BIS Kitten
– najpiękniejszego weterana – BIS Veteran Male
– najpiękniejszej weteranki – BIS Veteran Female

Podczas Best in Show oceniane są także mioty kociąt. Zwycięski miot otrzymuje tytuł – BIS Litter

Koty domowe mogą uzyskać maksymalnie dwa  tytuły  – Best in Show z poniższych:

– Best in Show kotów krótkowłosych i Best in Show kotów długowłosych
– Best in Show kotka domowa i Best in Show kocur domowy
– Best in Show kotów domowych

W różnych krajach i różnych klubach system wyboru Best in Show Wystawy może się nieznacznie różnić. Przepisy FIFe dotyczą tylko wyboru BIS, pozostałe tytuły zależą od organizatorów wystawy.

BOS decyzją organizatorów wystawy kocur z tytułem Best in Show Adult Male i kotka z tytułem Best in Show Adult Female mogą rywalizować między sobą o tytuły Best in Show – najlepszy z najlepszych danej kategorii i Best in Show Opposite Sex BOS – najlepszy z najlepszych pod kątem płci w danej kategorii.

Kastrat z tytułem Best in Show Neuter Male i kastratka z tytułem Best in Show Neuter Female  mogą rywalizować między sobą o tytuły Best in Show – najlepszy ze wszystkich danej kategorii i Best in Show Opposite Sex BOS – najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej kategorii.

BIC na niektórych wystawach wybiera się także najlepsze koty w każdej z kategorii Best in Category, porównując ze sobą najpiękniejszego kota dorosłego, najpiękniejszego kastrata, najpiękniejszego juniora i najpiękniejszego kociaka. Zwycięzca otrzymuje tytuł najpiękniejszego kota danej kategorii i trafia do finalnego Best of the Best. Taki wybór daje możliwość stawania w szranki o tytuł najpiękniejszego kota wystawy wszystkim kotom, a nie tylko dorosłym.

BOB czyli najpiękniejszy wśród najpiękniejszych Best of Best, wyboru zwycięzców wystawy dokonują międzynarodowi sędziowie wszystkich ras. W zależności od decyzji organizatorów wystawy, wybierane mogą być 4 miejsca Best Of Best BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie dorosłych kotów z tytułem BIS Adult – zwycięzców każdej z czterech Kategorii.W przypadku panelu Best In Show z wyborem BIC Best In Category , spotyka się dwie opcje zależne od decyzji organizatorów: wskazywany jest tylko BOB 1 Best Of Best ,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC, pozostałe trzy koty pozostają z zaszczytnymi tytułami Best In Category BIC. wybierane są 4 miejsca Best Of Best: BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC. Czasami  Organizatorzy Cat Show dla jego uatrakcyjnienia przyznają tytuły Best of Best w klasach: Kitten, Young, Neuter, Veteran.

SUPREME CHAMPION ELWIRKA Jennifer World*PL Best of Best najpiękniejszy kot całej wystawy Żylina 2018r.

 

BREED BIS / SPECJAL SHOW organizator może przeprowadzić dodatkowo Breed Best in Show jednej, wybranej przez siebie rasy kotów. Jej przedstawiciele walczą wówczas o tytuł Breed BIS.

Breed Best In Show to oddzielny panel Best in Show dla jednej rasy w kategoriach I, II, III, IV od 01.01.2012.
Organizator wystawy może zorganizować osobny panel Breed Best in Show
dla rasy przy spełnieniu następujących warunków:

– na wystawie znajduje się co najmniej 50 kotów w rywalizacji danej rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III
– inne rasy danej kategorii muszą liczyć w sumie również co najmniej 50 kotów
– rasy, które mają swój “Breed BIS” nie rywalizują już w Best in Show swojej kategorii
– tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej “Breed BIS” mają pełną wartość jako tytuły FIFe potrzebne do tytułów DSM czy JW.
– nie ma obowiązku przeprowadzania “Breed BIS“, ani nie można go automatycznie oczekiwać; zależy to od decyzji organizatora.

Jeżeli nie zgłosi się na wystawę wymagana liczba kotów pozostałych ras w kategorii zaplanowanego Breed Bis  Organizator wystawy może przeprowadzić SPECIAL SHOW.

 

EDUARDO Jennifer World*PL BEST in SHOW CAT. I., BEST SPECIAL RAGDOLL SHOW  2019r.

EDUARDO Jennifer World*PL BEST in SHOW CAT. I., BEST SPECIAL RAGDOLL SHOW  2019r.

 

ELWIRKA Jennifer World*PL 2 x Ex 1, 1 x NOM BIS, BIS –Best in Show,  BEST SPECIAL RAGDOLL SHOW 2018r.

Na podstawie własnych doświadczeń oraz Regulaminu Wystaw Federation Internationale Feline – FIFe

 Copyright  © by Jennifer World*PL®

Komentowanie jest wyłączone.