Podatki: PCC-3, PIT-6, PIT 36

W zakładce:
– podatek od zakupu kota PCC-3;
– zgłoszenie hodowli w Urzędzie Skarbowym PIT-6;
– hodowla kotów podatki;
– zeznanie roczne PIT 36.


PODATEK OD ZAKUPU KOTA

Druk PCC-3

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 615/09), TUTAJ » obrót zwierzętami regulowany jest w oparciu o przepisy podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku jest taka sama, jak przy zakupie auta czy nieruchomości. Wynosi 2%  wartości przedmiotu sprzedaży. W przypadku nabycia kotka droższego niż 1000,00 zł,  jeśli wartość rynkowa zwierzaka jest mniejsza niż 1000,00 zł wystarczy złożyć we właściwym urzędzie deklarację PCC-3. Nie trzeba też płacić podatku, gdy adoptujemy kotka ze schroniska,  „wolny od podatku” jest także kociak przekazany w darowiźnie, jednak jego wartość rynkowa nie może być wówczas wyższa niż 4902,00 zł. Do urzędu trzeba będzie przekazać w formie deklaracji informację o darowiźnie.

A co kiedy nabyliśmy kota za granicą?

 jeżeli kupiliśmy zwierzaka znajdujące się za granicą, to umowa ich sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC tylko wtedy, gdy umowę kupna sprzedaży zawrzemy na terenie Polski.

Podatek musi być wniesiony w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z hodowcą oraz po wypełnieniu deklaracji podatkowej PCC-3. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.


HODOWLA KOTÓW ZGŁOSZENIE DO US

Zgłoszenie hodowli kotów w Urzędzie Skarbowym następuje przez złożenie PIT-6. Hodowla kotów czyli dział specjalny produkcji rolnej  nie podlegająca rejestracji tylko zgłoszeniu.

WAŻNE

– Zapłaciliśmy 2% podatku od czynności cywilnoprawnych za zakup kota do hodowli.

– Zarejestrowaliśmy się  się w Organizacji  Felinologicznej zrzeszając Hodowców Kotów. W terminie 7 dni od momentu rejestracji w Organizacji Felinologicznej „kotki hodowlanej” lub kocura „reproduktora”  – zwane stadem podstawowym (nazwa niezależna od ilości posiadanych kotów hodowlanych) powinniśmy  w Urzędzie Skarbowym złożyć PIT 6.

– Również w terminie do 7 dni powinniśmy zawiadomić Urząd Skarbowy składając nowy PIT 6, o wszelkich zmianach w naszej hodowli. Mowa tu, nie o miotach które nam się rodzą, a o kotach  które zakupiliśmy  lub zostawiliśmy do hodowli ze swoich miotów.

US różnie interpretują przepisy. Może zdarzyć się, że akurat Wasz US poprosi o REGON. Niema co dyskutować trzeba wystąpić do Urzędu Statystycznego o jego nadanie. Jeszcze raz przypomnę dział specjalnej produkcji rolnej to nie działalność gospodarcza. Nie pociąga za sobą opłaty składek ZUS.

HODOWLA KOTÓW PODATKI

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ termin corocznego złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

Skrócona instrukcja wypełniania PIT 6:

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU
DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW
SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

4. za rok________

i tutaj wielu hodowców ma problem jaki rok wpisać czy ten co minął czy ten co nadchodzi. PIT-6 jest oświadczeniem co do wielkości produkcji rolnej w danym roku – jest to deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za dany rok. Składa się ją zatem na początku danego roku. Czyli z wyprzedzeniem, przykład jest grudzień 2018, a  mamy złożyć PIT  do 20.01.2019 to wpisujemy rok 2019.

w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać „Hodowla kotów rasowych”
w pole 41 (numer działu) wpisujemy „85”
w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
w pole 44 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać „100” lub odpowiednio jeżeli działalność prowadzicie w kilka osób. Proszę pamiętać, że wszyscy wtedy składają deklarację i zaznaczą odpowiednio dochód w procentach.
Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).
Podpisujemy się w części E, pole 149.

Zanosimy lub wysyłamy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

JAK OBLICZA SIĘ PODATEK DOCHODOWY OD HODOWLI?

Podatek jest ustalany przez urząd skarbowy na podstawie naszego zgłoszenia  PIT-6 i rozporządzenia ministra finansów. Minister ustala szacunkowy dochód do wymiaru podatku  w rozporządzeniu o nazwie “Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej”. Stawka tego szacunkowego dochodu jest zmienna.

W odpowiedzi na złożenie zeznania PIT-6 urząd skarbowy wydaje stosowną decyzję. Stawka szacunkowego (ryczałtowego) dochodu z hodowli ustalana jest za jednego kota (jedną sztukę stada podstawowego). Ostateczny wymiar tego dochodu zależy od liczby stada hodowlanego ( kocurów i kotek). W roku 2016 stawka ryczałtowa za jednego kota wynosiła 16,75 zł.

Czekamy na Decyzję z US. Po jej otrzymaniu nie biegniemy do US i nie płacimy wyliczonej kwoty, najpierw musimy złożyć zeznanie roczne PIT 36.


ZEZNANIE ROCZNE PIT-36

Do złożenia deklaracji PIT-36 zobowiązani są podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów (etat, umowa) m.in. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej; prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej; Zgodnie z tym my, jako hodowcy kotów rasowych musimy rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Kolorem żółtym zaznaczyłam gdzie wpisać dochód z hodowli – kwoty są przypadkowe

PIT36

Przy składaniu zeznania rocznego opłacamy w kasie lub przelewem wyliczoną kwotę dopłaty.

  Copyright  © by Jennifer World*PL®

Komentowanie jest wyłączone.