Urząd Skarbowy

PODATEK OD ZAKUPU KOTA (druk PCC-3)

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 615/09), TUTAJ » obrót zwierzętami regulowany jest w oparciu o przepisy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jaka jest stawka podatku? Taka sama, jak przy zakupie auta czy nieruchomości. Wynosi 2%  wartości przedmiotu sprzedaży. W przypadku nabycia kotka droższego niż 1000,00 zł,  jeśli wartość rynkowa zwierzaka jest mniejsza niż 1000,00 zł wystarczy złożyć we właściwym urzędzie deklarację PCC-3. Nie trzeba też płacić podatku, gdy adoptujemy kotka ze schroniska,  „wolny od podatku” jest także kociak przekazany w darowiźnie, jednak jego wartość rynkowa nie może być wówczas wyższa niż 4902,00 zł. Do urzędu trzeba będzie przekazać w formie deklaracji informację o darowiźnie.

Podatek musi być wniesiony w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z hodowcą oraz po wypełnieniu deklaracji podatkowej PCC-3. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i jest niezależny od miejsca nabycia, czyli 2 % ceny kociaka trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego zarówno wówczas, gdy był on kupiony w Polsce, jak i poza granicami kraju.


HODOWLA KOTÓW ZGŁOSZENIE DO US

Zgłoszenie hodowli kotów w Urzędzie Skarbowym następuje przez złożenie PIT-6. Hodowla kotów czyli dział specjalny produkcji rolnej  nie podlegająca rejestracji tylko zgłoszeniu.

WAŻNE

  • Zapłaciliśmy 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Zarejestrowaliśmy się  się w Organizacji zrzeszając Hodowców Kotów.
  • Hodowlę powinniśmy zgłosić w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni od momentu rejestracji w Organizacji pierwszej „kotki hodowlanej” lub kocura „reproduktora”.
  • Również w terminie 7 dni powinniśmy zawiadomić Urząd Skarbowy składając nowy PIT 6 o wszelkich zmianach w naszej hodowli.

US różnie interpretują przepisy. Może zdarzyć się, że akurat Wasz US poprosi o REGON. Niema co dyskutować trzeba wystąpić do Urzędu Statystycznego o jego nadanie. Jeszcze raz przypomnę dział specjalnej produkcji rolnej to nie działalność gospodarcza. Nie pociąga za sobą opłaty ZUS.


HODOWLA KOTÓW PODATKI

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ termin (corocznego) złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

Skrócona instrukcja wypełniania PIT-6:

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU
DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW
SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

4. za rok________

i tutaj wielu hodowców ma problem jaki rok wpisać czy ten co minął czy ten co nadchodzi. PIT-6 jest oświadczeniem co do wielkości produkcji rolnej w danym roku – jest to deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za dany rok. Składa się ją zatem na początku danego roku. Czyli jeżeli mamy złożyć PIT 6 do 20.01.2019 to wpisujemy rok 2019.

w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać “Hodowla kotów rasowych”
w pole 41 (numer działu) wpisujemy “85”
w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
w pole 44 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać “100” lub odpowiednio jeżeli działalność prowadzicie w kilka osób. Proszę pamiętać, że wszyscy wtedy składają deklarację i zaznaczą odpowiednio dochód w procentach.
Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).
Podpisujemy się w części E, pole 149.

Zanosimy lub wysyłamy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.


JAK OBLICZA SIĘ PODATEK DOCHODOWY OD HODOWLI?

Podatek jest ustalany przez urząd skarbowy na podstawie naszego zgłoszenia  PIT-6 i rozporządzenia ministra finansów. Minister ustala szacunkowy dochód do wymiaru podatku  w rozporządzeniu o nazwie “Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej”. Stawka tego szacunkowego dochodu jest zmienna.

W odpowiedzi na złożenie zeznania PIT-6 urząd skarbowy wydaje stosowną decyzję. Stawka szacunkowego (ryczałtowego) dochodu z hodowli ustalana jest za jednego kota (jedną sztukę stada podstawowego). Ostateczny wymiar tego dochodu zależy od liczby stada hodowlanego ( kocurów i kotek). W roku 2016 stawka ryczałtowa za jednego kota wynosiła 16,75 zł.

Czekamy na Decyzję z US. Po jej otrzymaniu nie biegniemy do US i nie płacimy wyliczonej kwoty, najpierw musimy złożyć zeznanie roczne PIT 36.


ZEZNANIE ROCZNE PIT-36

Do złożenia deklaracji PIT-36 zobowiązani są podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów (etat, umowa) m.in. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej; prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej; Zgodnie z tym my, jako hodowcy kotów rasowych musimy rozliczyć się na formularzu PIT-36.

PIT36

Kolorem żółtym zaznaczyłam gdzie wpisać dochód z hodowli – kwoty są przypadkowe

Przy składaniu zeznania rocznego opłacamy w kasie lub przelewem wyliczoną kwotę dopłaty.

  Copyright  © by Jennifer World*PL

Komentowanie jest wyłączone.