Rodowodowy ale czy rasowy?

FEDERICO Jennifer World*PLZobacz również:

Hodowla kotów to biznes czy pasja? TUTAJ »

Plan i cel hodowli TUTAJ » 

Imiona kotów z rodowodem: TUTAJ »

Angielskie słowo pedigree (z rodowodem) pochodzi od francuskiego “Pied de Grue” i odnosi się do potomków w prostej linii. Słowo to zaczęło być używane przez hodowców koni pochodzących z Anglii. W drzewach genealogicznych słowo to sugerowało, że koń jest czystej krwi.

Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 22.09.2020

Znowelizowana ustawa definiuje kota rasowego jako ″kota o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do rejestru prowadzonego przez Unię Felinologii Polskiej lub rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek″.

Unia Felinologii Polskiej uznaje wyłącznie rodowody wystawione przez organizacje należące do World Cat Congress. Spośród polskich zrzeszeń hodowców wymienić tu należy Polską Federację Felinologiczną „Felis Polonia” (członek FIFe), Polski Związek Felinologiczny (członek WCF), Klub Kota X-Treme (członek TICA), International British Shorthair Cat Club (WCF), Stowarzyszenie Koty Rasowe (WCF) i Stowarzyszenie Hodowców Kotów (WCF).

Rodowód rodowodowi nierówny!!! Hodowla Jennifer World*PL szczyci się, że rodowód kotów hodowlanych sięga pierwszych ragdolli wyhodowanych przez twórce rasy.

Co to jest rodowód?
– Rodowód jest wykazem przodków danego kota, zestawionych w kolejności następujących po sobie pokoleń, obejmującym szczegółowe dane każdego z ujętych w nim osobników, takie jak: daty urodzenia, numery rodowodów, oraz określenie rasy kodowe oznaczenia koloru przyjęte przez organizację, która rodowód wydaje. Oprócz tabeli przodków rodowód zawiera pełne dane hodowcy, imię i przydomek kota, numer rodowodu. Inaczej mówiąc jest to drzewo genealogiczne kota.
– Rodowody otrzymują wszystkie kocięta z miotu a hodowca ma obowiązek zgłosić cały miot (Regulamin Hodowlany FIFe 4.4.1)
– Rodowód FPL od 20.02.2006 r. występuje wyłącznie w wersji 5-pokoleniowej. To znaczy, że każdy kot ma oznaczone 5 pokoleń przodków.
– Rodowód FPL wydawany do końca maja 2019r. wydrukowany jest na papierze typu pół-kreda okładka zewnętrzna (projekt Izabela Kurkiewicz) gramatura papieru 150g. Wydrukowany rodowód musi mieć pieczęć czerwoną “Księgi Rodowodowe FPL”, pieczęć wypukłą “FPL z kotem” oraz podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych. Dodatkowym zabezpieczeniem przed podrabianiem tego dokumentu jest numer S/N. W połączeniu z numerem rodowodu kota stanowi login i hasło do Bazy Rodowodowej FPL. Za pomocą tych danych można sprawdzić dane kota, które MUSZĄ się zgadzać z tymi na rodowodzie.

Okładka zewnętrzna rodowodu FPL do czerwca 2019r.

Okładka zewnętrzna rodowodu FPL do czerwca 2019r.

Okładka zewnętrzna rodowodu FPL od czerwca 2019r.

Okładka zewnętrzna rodowodu FPL od czerwca 2019r.

Ale rodowód to coś więcej niż papier. Jest to dokument poświadczający, że nasz kot ma konkretnych przodków – na tej podstawie hodowcy podejmują decyzję o krzyżowaniu  kotów.

Rasowy = rodowodowy

 

Jeśli kot nie posiada rodowodu, nic nie możemy powiedzieć o jego przodkach. Taki kot może przypominać kota określonej rasy, ale tak naprawdę nie jest jej przedstawicielem.

Cena rodowodu w zależności od klubu należącego do FPL/FIFe to 35,00 zł do 45,00 zł. Koszt rodowodu w klubie należącym do WCF to 25,00 zł.

W dniu 1.07.2018 weszła w życie Uchwała 8/2018 WZC PFF Felis Polonia o następującej treści: Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu. Kocię nieposiadające mikroczipu nie otrzyma rodowodu. Z poważaniem Anna Duraj Sekretarz Generalny PFF Felis Polonia.

Część regulaminu ze stowarzyszenia wspierającego hodowanie kotów tylko przypominających rasowe.

REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH w STOWARZYSZENIU „CANIS e CATUS” § 7

Za kota rasowego w Canis e Catus uznaje się dorosłego kocura lub kotkę, które nie muszą posiadać udokumentowanego pochodzenia, ale ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.

Do Księgi Początkowej (KP) mogą być wpisane wszystkie kocury lub kotki, których fenotyp odpowiada wzorcowi rasy uznanemu przez FIFe – na pisemny wniosek właściciela lub hodowcy, będącego członkiem Stowarzyszenia. Osobniki takie zapoczątkowują własne drzewo genealogiczne. W momencie gdy będą udokumentowane 3 pokolenia wstecz, potomstwo może uzyskać rodowód.

Kocięta, których rodzice posiadają cechy tej samej rasy, są automatycznie uznawane za przedstawicieli tej samej rasy co rodzice. Za jakość kociąt w danej hodowli w pełni odpowiada hodowca.

REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH w STOWARZYSZENIU „CANIS e CATUS” § 7

 UWAGA!!!

Artykuł z   12.04.2016r. Od 1997 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Zwierzętami domowymi można handlować tylko w miejscach ich chowu i legalnej hodowli. Zabrania się wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt zakazują pokątnego handlu zwierzętami (art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt). Przypominamy, że zakazane prawem jest:

– Prowadzenie sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach za zwierzę domowe uznaje się gatunki tradycyjnie udomowione, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza
– Prowadzenia jakichkolwiek targowisk ze sprzedażą zwierząt domowych,
– Wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscem ich chowu lub hodowli,  chyba że jest to schronisko albo organizacja społeczna, która statutowo zajmuje się ochroną zwierząt
– Nabywanie zwierząt domowych, a także psów i kotów poza hodowlą, chyba że od schroniska lub takiej organizacji społecznej (art. 10b ustawy o ochronie zwierząt);
– Rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (art. 10a ust. 2), chyba że jest to hodowla zarejestrowana w ogólnokrajowej organizacji społecznej prowadzącej działalność związaną z hodowlą rasowych psów i kotów.

Pokątny handel zwierzętami domowymi oraz rozmnażanie nierasowych psów i kotów w celach handlowych jest wykroczeniem z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt  a sankcją jest do 5000 złotych grzywny lub nawet areszt oraz przepadek zwierzęcia i nawiązka.

Źródło:
Oficer prasowy KPP w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta

Copyright  © by Jennifer World*PL

Komentowanie jest wyłączone.