Podróż z kotem za granicę

Nasi wychowankowie mieszkają na 4 kontynentach:
W Europe: w Szwajcarii, Belgii, Anglii, Danii, Holandii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Grecji, Irlandii i Polsce.
W Azji: w Hong Kongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Filipinach.
W Ameryce Południowej: w Brazylii.
W Ameryce Północnej: w Stanach Zjednoczonych.


Podróż z kotem do USA TUTAJ »

 Ważna jest właściwa kolejność postępowania w przygotowaniu kociaka do podroży – najpierw oznakowanie czyli wszczepienie czip. Data zaczipowania musi być przynajmniej o jeden dzień wcześniejsza od daty szczepienia na wściekliznę.  Szczególnie uczulone są na to francuskie, skandynawskie i brytyjskie służby. Nasze kocięta wychodzą już zachipowane. NOWOŚĆ od stycznia 2023r. nie ma możliwości przepisania szczepienia na wściekliznę do paszportu z innego dokumentu, dlatego najpierw wyrabiamy paszport potem dopiero szczepimy przeciwko wściekliźnie!!!!

Zdjęcie paszportu naszej kotki SC GIP ANASTAZJI która około 20 razy przekraczała granicę kraju. 

Jeszcze raz co potrzebujemy:
 1. Mikrochip. Kot musi posiadać mikrochip (transponder). Mikrochip wszczepiany kotu powinien być zgodny z normą ISO 11784 lub ISO 11785 (aneks A), aby służby celne były w stanie go odczytać. W innym przypadku musimy sami dysponować odpowiednim czytnikiem. Oznakowanie czyli chip  oraz paszport z rejestracją w europejskiej bazie danych można załatwić na jednej wizycie u weterynarza. Nasze kociaki wychodzą już oznakowane.
 2. Paszport. W dokumencie tym weterynarz wpisuje imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia, adres zamieszkania zwierzaka wraz z opiekunem, imię kota, jego datę urodzenia , rasę, płeć oraz umaszczenie, a także numer chipu, datę jego wczepienia, lokalizację. Ale żeby nasze dane nie trafiły w próżnię, lekarz jednocześnie wprowadza dane  do systemu informatycznego.  Oprócz tych podstawowych danych w paszporcie znajdują się odpowiednie rubryki dotyczące odpowiednich szczepień i innych niezbędnych czynności medycznych związanych z przygotowaniem zwierzaka do wyjazdu, takich jak odrobaczenie. Wpisy do paszportu muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym.
 3. Szczepienie, kolejnym krokiem, który musimy wykonać jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, które bardzo rzadko robione jest naszym kotom, a szczególnie tym niewychodzącym. Do niektórych Krajów przemieszczanie kociąt młodszych niż trzymiesięczne i nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny niestety zgodnie z definicją OIE, Polska NIE jest krajem od niej wolnym.  Należy pamiętać, że pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie nabiera mocy dopiero po 21 dniach. Chiny po 31 dniach. Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:
  a) szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
  b) wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;
  c) okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  d) ponowne szczepienie zostanie uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej.
 4. Badanie kliniczne. Na 24 godziny przed wyjazdem należy przeprowadzić badanie kliniczne zwierzęcia weterynarz poświadczy to wpisem w sekcji IX paszportu, lub wystawi odpowiednie zaświadczenie.

Nasze koty wychodzą do nowych domów już oznakowane.

Osobą uprawnioną do przywozu zwierząt domowych jest właściciel (wpisany do dokumentu towarzyszącego zwierzęciu) lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela.

Wymagana profilaktyka przeciwpasożytnicza.

Finlandia, Irlandia , Szwecja, Malta i Wielka Brytania wymagają dodatkowych gwarancji w odniesieniu do kleszczy i bąblowicy, i tak: 
Malta, Irlandia, Wielka Brytania – odrobaczanie i profilaktyka przeciw kleszczowa na 24-48 godzin przed wyjazdem;
Finlandia – odrobaczanie przynajmniej na 30 dni przed wyjazdem, nie później, preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel;
Szwecja – odrobaczenie w ciągu 10 dni przed wyjazdem, preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel;
UWAGA!!! Odrobaczanie i profilaktyka przeciw kleszczowa każdorazowo muszą być wpisane do paszportu i poświadczone pieczątką i podpisem lekarza weterynarii. 

Kraje Unii Europejskiej:

Przy wypełnianiu druków paszportu należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:

Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka
Republika Bułgarii
Rumunia

Państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE:

Islandia
Królestwo Norwegii
Szwajcaria
Monako
San Marino
Watykan
Liechtenstein

Zasady przemieszczania zwierząt do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – United Kingdom po BREXIT

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej:  www.defra.gov.uk

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek z UE do Wielkiej Brytanii.

Wymogi weterynaryjne obowiązujące przy wwozie na terytorium Wielkiej Brytanii psów, kotów i fretek jako zwierząt towarzyszących podróżnym:

• Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
• Zwierzęta muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
• Zwierzęta muszą posiadać jeden z następujących dokumentów:
– paszport UE wydany dla zwierząt domowych
– świadectwo zdrowia zwierząt (AHC) wydane w Wielkiej Brytanii używane w podróży do UE (które można wykorzystywać do ponownego wjazdu do Wielkiej Brytanii przez okres do 4 miesięcy po jego wydaniu)
– świadectwo zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek GB oraz oświadczenie właściciela o niehandlowym przemieszczeniu zwierzęcia (tylko w przypadku podróży do GB z licencjonowanym przewoźnikiem do 5 dni przed lub 5 dni po właścicielu)

Muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis 

Dodatkowo w przypadku przewozu psów, kotów, fretek w celach handlowych podróż bez właściciela / wysyłka / sprzedaż / przekazanie

z UE do Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia 2021 r. przesyłki takie muszą być pre-notyfikowane przez importera brytyjskiego w systemie IPAFFS (brytyjski system służący do notyfikacji importu) oraz musi towarzyszyć im świadectwo weterynaryjne TRACERS, w którym należy wpisać numer pre-notyfikacji wygenerowany przez system IPAFFS. Polski i angielski wzór świadectwa eksportowego do celów przywozu psów, kotów i fretek (GBHC157E) dostępne jest tutaj https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

TRACES wystawia powiatowy lekarz weterynarii, od lipca 2021 bez rejestracji hodowli jako zakładu pracy go nie otrzymamy. Tymczasowe wytyczne głównego lekarza weterynarii w przedmiocie rejestracji hodowli psów i kotów rasowych wytyczne-giw

Przemieszczanie z Wielkiej Brytanii do UE po 1.01.2021

Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE). Zgodnie z przepisami UE, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) jest wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013/UE.

Szczegółowe informacje w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem od 01.01.2021 (w tym podróży ze zwierzętami), zawarte są na stronie internetowej GIW. 

Komfort kociej podróży

Kiedy już uporaliśmy się z wymogami ustawowymi, nie zapomnijmy o zapewnieniu jak największego możliwego komfortu kotu podczas podróży. Najwygodniejszym sposobem dla nas jest przewóz naszego kota w specjalnym podróżnym transporterze. Bywa jednak tak, że zamknięty kot przez całą drogę miauczy, a uspokaja się dopiero w momencie wypuszczenia go. Dlatego dobrze zaopatrzyć naszego kota w szelki oraz smycz, tak podróżują moje koteczki.

Życzymy Państwu udanych podróży.

 Copyright  © by Jennifer World*PL®

Komentowanie jest wyłączone.