Podróż z kotem za granicę

Nasi wychowankowie mieszkają na 4 kontynentach:
W Europe: w Szwajcarii, Belgii, Anglii, Danii, Holandii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Grecji, Irlandii i Polsce.
W Azji: w Hong Kongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Filipinach.
W Ameryce Południowej: w Brazylii.
W Ameryce Północnej: w Stanach Zjednoczonych.

Co potrzebujemy:
 1. Paszport. Aby kot mógł opuścić granice Polski, musi posiadać paszport. Paszport dla kota może nam wystawić prawie każdy weterynarz, z których większość ma odpowiednie uprawnienia. W dokumencie tym weterynarz wpisuje imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia, adres zamieszkania zwierzaka wraz z opiekunem, imię kota, jego datę urodzenia , rasę, płeć oraz umaszczenie, a także numer chipu, datę jego wczepienia, lokalizację lub numer tatuażu i datę jego powstania. Ale żeby nasze dane nie trafiły w próżnię, lekarz jednocześnie wprowadza dane  do systemu informatycznego.  Oprócz tych podstawowych danych w paszporcie znajdują się odpowiednie rubryki dotyczące odpowiednich szczepień i innych niezbędnych czynności medycznych związanych z przygotowaniem zwierzaka do wyjazdu, takich jak odrobaczenie. Wpisy do paszportu muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym.
 2. Mikrochip. Kot musi posiadać mikrochip (transponder). Mikrochip wszczepiany kotu powinien być zgodny z normą ISO 11784 lub ISO 11785 (aneks A), aby służby celne były w stanie go odczytać. W innym przypadku musimy sami dysponować odpowiednim czytnikiem. Oznakowanie czyli chip  oraz paszport z rejestracją w europejskiej bazie danych można załatwić na jednej wizycie u weterynarza.
 3. Szczepienia, kolejnym krokiem, który musimy wykonać, są szczepienia. Najważniejszym z nich jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, które bardzo rzadko robione jest naszym kotom, a szczególnie tym niewychodzącym. Do niektórych Krajów przemieszczanie kociąt młodszych niż trzymiesięczne i nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny niestety zgodnie z definicją OIE, Polska NIE jest krajem od niej wolnym.  Należy pamiętać, że pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie nabiera mocy dopiero po 21 dniach. Chiny po 30 dniach. Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:
  a) szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
  b) wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;
  c) upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  d) data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  e) okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  f) ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej.
 4. Badanie. Na 24 godziny przed wyjazdem należy przeprowadzić badanie kliniczne zwierzęcia weterynarz poświadczy to wpisem w sekcji IX paszportu, lub wystawi odpowiednie zaświadczenie.

Ważna jest właściwa kolejność – najpierw oznakowanie zwierzęcia, potem szczepienie przeciwko wściekliźnie!!!! Proszę we wpisie w paszporcie zachować odstęp przynajmniej jednego dnia pomiędzy tymi czynnościami. Data zaczipowania / tatuowania musi być przynajmniej o jeden dzień wcześniejsza od daty szczepienia. Szczególnie uczulone są na to francuskie, skandynawskie i brytyjskie służby.

Nasze koty wychodzą do nowych domów już oznakowane.

 

Osobą uprawnioną do przywozu zwierząt domowych jest właściciel (wpisany do dokumentu towarzyszącego zwierzęciu) lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela.

Wymagana profilaktyka przeciwpasożytnicza.

Finlandia, Irlandia , Szwecja, Malta i Wielka Brytania wymagają dodatkowych gwarancji w odniesieniu do kleszczy i bąblowicy, i tak: 
Malta, Irlandia, Wielka Brytania – odrobaczanie i profilaktyka przeciw kleszczowa na 24-48 godzin przed wyjazdem;
Finlandia – odrobaczanie przynajmniej na 30 dni przed wyjazdem, nie później, preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel;
Szwecja – odrobaczenie w ciągu 10 dni przed wyjazdem, preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel;
UWAGA!!! Odrobaczanie i profilaktyka przeciw kleszczowa każdorazowo muszą być wpisane do paszportu i poświadczone pieczątką i podpisem lekarza weterynarii. 

Kraje Unii Europejskiej:

Przy wypełnianiu druków paszportu należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:

Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka
Republika Bułgarii
Rumunia

Państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE:

Islandia
Królestwo Norwegii
Szwajcaria
Monako
San Marino
Watykan
Liechtenstein


W 2021 roku nastąpiły duże zmiany przy przewozie kotów, psów do Wielkiej Brytanii.

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym BREXIT. Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021.

W przygotowaniu.

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej: www.defra.gov.uk

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie  Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na stronach ambasady danego kraju.

Komfort kociej podróży

Kiedy już uporaliśmy się z wymogami ustawowymi, nie zapomnijmy o zapewnieniu jak największego możliwego komfortu kotu podczas podróży. Najwygodniejszym sposobem dla nas jest przewóz naszego kota w specjalnym podróżnym transporterze. Bywa jednak tak, że zamknięty kot przez całą drogę miauczy, a uspokaja się dopiero w momencie wypuszczenia go. Dlatego dobrze zaopatrzyć naszego kota w szelki oraz smycz, tak podróżują moje koteczki.

Życzymy Państwu udanych podróży.

 Copyright  © by Jennifer World*PL

Komentowanie jest wyłączone.