Szukamy Osób odpowiedzialnych, dla których dobro zwierzęcia jest na równi z dobrem człowieka.

Proszę pamiętać, że Adoptujący, przyjmuje do rodziny kota  i ma zapewnić mu dożywotnią, całościową opiekę. Czasem ta opieka może być kosztowna! 


Co to jest adopcja

to nieodpłatne przekazanie kota na warunkach umowy adopcyjnej.

Przyszły opiekun ponosi koszty przygotowania kota do adopcji. Są to koszty rodowodu, (bo to kot z rodowodem, a nie kot nieznanego pochodzenia) szczepień, odrobaczenia, chipowania, rejestracji chipa w bazie danych ewentualnej kastracji.

Kot z adopcji jest wyłącznie do lub po  kastracji, kot bez praw hodowlanych i wystawowych.

Taki kot bezwzględnie nie może być rozmnażany. W przypadku, gdyby Adoptujący złamał ten punkt umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych) płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji.

Kot nie może zostać sprzedany. W przypadku, gdyby Adoptujący złamał ten punkt umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 5 000,00 złotych (słownie pięć tysięcy 00/100 złotych) płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji.

Kot nie może zostać oddany innej osobie bez porozumienia z hodowcą.

Zapraszam do kontaktu:

telefon, WhatsApp,  FaceTime +48/692 580 995

″Odlot szpaków. Rankiem deszczyk szyby przyprószył i jakoś smutno na duszy. A kicia z noskiem przy oknie patrzy jak drzewo moknie. W co się wpatruje ta kicia? Jaki to dzień mamy dzisiaj? Jeden z ostatnich dni lata. Na olszy brać skrzydlata.″
Krystyna Susabowska

Copyright © by Jennifer World*PL®

Komentowanie jest wyłączone.