Kilka miesięcy temu zgłosiłam do Urzędu Patentowego RP

  znak towarowy: 

Jennifer World*PL

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem, a więc jako właściciel uzyskuje ochronę prawną na towary i usługi sygnowane tym znakiem. Znak towarowy ma charakter monopolu, a więc takie prawo jest prawem wyłącznym i przysługuje tylko mi.

W moim imieniu działa Kancelaria Prawników i Rzeczników Patentowych. Zajmujących się ochroną prawną rozwiązań technicznych na obszarze międzynarodowym. 

Przy okazji przypomnę, że wszelkie wyłączne prawa autorskie tekstów na stronie hodowli Jennifer World*PL, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83) należą do mnie. 

Niestety notorycznie kopiowane są moje teksty ze strony internetowej.

″Kopiowanie treści ze stron internetowych stanowi naruszenie praw autorskich, może więc pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną, a nawet karną. Autorskie prawa osobiste do artykułów przysługują ich autorom, a jeżeli treści są opublikowane na branżowych serwisach internetowych, to majątkowe prawa autorskie znajdują się w posiadaniu osób prowadzących takie właśnie serwisy.″

Copyright  © by Jennifer World*PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *