Facebook YouTube Google Maps E-mail RSS

Rodowodowy ale czy rasowy?

 

“Kot”
O czym myśli, gdy siedzi z uszkami postawionymi kot – istota jakby nie z tej ziemi?
O czym marzy, gdy oczka swe okrągłe mruży? może o jakiejś dawnej kosmicznej podróży?
Może łowy wspomina, swój powrót zwycięski? A może wprost przeciwnie – swe łowieckie klęski?
Wanda Osuchowska-Orłowska

miot A

ANASTAZJA Jennifer World*PL mówi dzień dobry

Definicja rasy:

Kot jest rasowy, jeśli można udokumentować, że w co najmniej 5 poprzedzających go pokoleniach posiada jedynie koty danej rasy, oznakowane, zarejestrowane, i zapisane w księgach rodowodowych jednej z kilku światowych organizacji felinologicznych.

Rodowód rodowodowi nierówny!!!

Hodowla Jennifer World*PL szczyci się, że rodowód kotów hodowlanych sięga pierwszych ragdolli wyhodowanych przez twórce rasy. W ich rodowodach niema niezliczonej rzeszy pokoleń.

Co to jest rodowód?

  • Rodowód  jest wykazem przodków danego kota, zestawionych w kolejności następujących po sobie pokoleń, obejmującym szczegółowe dane każdego z ujętych w nim osobników, takie jak: daty urodzenia, numery rodowodów, oraz określenie rasy kodowe oznaczenia koloru przyjęte przez organizację, która rodowód wydaje. Oprócz tabeli przodków rodowód zawiera pełne dane hodowcy, imię i przydomek kota, numer rodowodu. Inaczej mówiąc jest to drzewo genealogiczne kota.
  • Rodowody otrzymują wszystkie kocięta z miotu a hodowca ma obowiązek zgłosić cały miot (Regulamin Hodowlany FIFe 4.4.1)
  • Rodowód FPL od 20.02.2006 r. występuje wyłącznie w wersji 5-pokoleniowej. To znaczy, że każdy kot ma oznaczone 5 pokoleń przodków.
  • Rodowód FPL wydawany do maja 2019r. wydrukowany jest na papierze typu pół-kreda okładka zewnętrzna (projekt Izabela Kurkiewicz) gramatura papieru 150g. Wydrukowany rodowód musi mieć pieczęć czerwoną “Księgi Rodowodowe FPL”, pieczęć wypukłą “FPL z kotem” oraz podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych.

Na Walnym Zebraniu Członków FPL w sobotę 09.03.2019r. zaprezentowano nowy wzór rodowodu. Rodowód posiada zastrzeżony znak towarowy FPL. Ma poczwórne zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem, mianowicie znaki wodne i różne wzory hologramów wgrzewanych w papier, a więc nieusuwalnych. Wzór ten wchodzi w życie od maja 2019r.

rodowód 1

Tak wyglądał rodowód do czerwca 2019r.

rodowód 2

Nowy wzór rodowodu od czerwca 2019r.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed podrabianiem tego dokumentu jest numer S/N. W połączeniu z numerem rodowodu kota stanowi login i hasło do Bazy Rodowodowej FPL. Za pomocą tych danych można sprawdzić dane kota, które MUSZĄ się zgadzać z tymi na rodowodzie. Taki właśnie rodowód możecie Państwo zobaczyć w zakładkach naszych kotek oraz w miotach przykład:

  pedigree   Rodowód miotu  /pedigree of kittens 

Ale rodowód to coś więcej niż papier. Jest to dokument poświadczający, że nasz kot ma konkretnych przodków – na tej podstawie hodowcy podejmują decyzję o krzyżowaniu  kotów mając na względzie ich dalekie, lub – wręcz przeciwnie – bliskie pokrewieństwo. 

Rasowy = rodowodowy.

Jeśli kot nie posiada rodowodu, nic nie możemy powiedzieć o jego przodkach. Taki kot może przypominać kota określonej rasy, ale tak naprawdę nie jest jej przedstawicielem.

Cena rodowodu w zależności od klubu należącego do FPL/FIFe to 35,00 zł do 45,00 zł. WCF to koszt 25,00 zł

W dniu 1.07.2018 weszła w życie Uchwała 8/2018 WZC PFF Felis Polonia o następującej treści: Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu. Kocię nieposiadające mikroczipu nie otrzyma rodowodu. Z poważaniem Anna Duraj Sekretarz Generalny PFF Felis Polonia

Artykuł z   12.04.2016r.

Od 1997 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Zwierzętami domowymi można handlować tylko w miejscach ich chowu i legalnej hodowli. Zabrania się wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli. Za nielegalny handel zwierzętami grozi kara aresztu lub grzywna do 5 tys. zł.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt zakazują pokątnego handlu zwierzętami (art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt). Przypominamy, że zakazane prawem jest:

  • Prowadzenie sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach za zwierzę domowe uznaje się gatunki tradycyjnie udomowione, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza
  • Prowadzenia jakichkolwiek targowisk ze sprzedażą zwierząt domowych,
  • Wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscem ich chowu lub hodowli,  chyba że jest to schronisko albo organizacja społeczna, która statutowo zajmuje się ochroną zwierząt
  • Nabywanie zwierząt domowych, a także psów i kotów poza hodowlą, chyba że od schroniska lub takiej organizacji społecznej (art. 10b ustawy o ochronie zwierząt);
  • Rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (art. 10a ust. 2), chyba że jest to hodowla zarejestrowana w ogólnokrajowej organizacji społecznej prowadzącej działalność związaną z hodowlą rasowych psów i kotów.

Pokątny handel zwierzętami domowymi oraz rozmnażanie nierasowych psów i kotów w celach handlowych jest wykroczeniem z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt  a sankcją jest do 5000 złotych grzywny lub nawet areszt oraz przepadek zwierzęcia i nawiązka.

Nabywanie zwierząt w podobnych okolicznościach naraża nas na karę z art. 37e ustawy o ochronie zwierząt (grzywna do 5000 złotych)
Źródło:
Oficer prasowy KPP w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta

UWAGA!

W ustawie nie zapisano jaki kot czy pies jest rasowy. Działalność stowarzyszenia ma być tylko związana z hodowlą. I tak LEGALNIE! W obliczu prawa powstało i zarejestrowało się kilka Stowarzyszeń.  Stowarzyszenia te również wydają rodowody.

Jeżeli chcecie PAŃSTWO kupić kota to tylko z dobrej sprawdzonej hodowli zarejestrowanej w klubie zrzeszonym w jednej z poniższych organizacji

FIFe (Federation Internationale Feline). To największa międzynarodowa federacja felinologiczna, a pod jej patronatem działają stowarzyszenia hodowców nie tylko z Europy, ale i z Azji oraz Ameryki Południowej. Reprezentantem tej organizacji w Polsce jest Polska Federacja Felinologiczna „Felis Polonia”. Członkami „Felis” Polonia” są kluby i stowarzyszenia, a nie konkretne hodowle, więc żeby nasza hodowla została zarejestrowana w tej federacji należy najpierw zapisać się do jednego ze stowarzyszeń lub klubów będących jej członkami lub działającymi pod jej patronatem. Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej „Felis Polonia”. Pod patronatem „Felis Polonia” odbywa się w Polsce około 40 międzynarodowych wystaw kotów rasowych rocznie. Wygląd rodowodów  wydanych przez  Polską Federację Felinologiczą  można podejrzeć na stronie  FPL  Biuro Rodowodowe »  

WCF (World Cat Federation) – druga pod względem liczby hodowli międzynarodowa organizacja działająca w Polsce. Szczególnie popularna we Włoszech, Niemczech, Rosji, Ukrainie i Ameryce Łacińskiej. Członkami WCF w Polsce są: Polski Związek Felinologiczny oraz Stowarzyszenie Koty Rasowe,a pod patronatem tej organizacji działają: Polskie Stowarzyszenie Felinologiczne Feline Club Vratislavia „FCV” i Stowarzyszenie Hodowców Kotów. Do tych stowarzyszeń mogą należeć indywidualne hodowle. W Polsce do WCF należy jeszcze Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych IBSCC znajdujący się pod patronatem moskiewskiego klubu Korgorushi.

FFE – Feline Federation Europe.  Członkiem tej organizacji w Polsce jest Międzynarodowe Towarzystwo Miłośników Kotów – International Cat Fanciers (ICF).

CFA – The Cat Fanciers’ Association– jedna z najstarszych organizacji felinologicznych na świecie. CFA rozpoczęło działalność w 1906 roku jako organizacja non-profit. Ambasadorem CFA w Polsce jest New Dream Cat’s Club, promujący standardy tej amerykańskiej organizacji wśród polskich hodowców kotów rasowych.

TICA – The International Cat Association zostało założone w 1979 roku. przez Georgię Morgan i grupę kocich entuzjastów, Od samego początku TICA postawiła na różnice, które stanowią o jej odmienności od innych organizacji felinologicznych na świecie. Twórcy TICA postanowili stworzyć organizację nowoczesną, postępową, i elastyczną, a swoim mottem uczynili hasło: Fabulous Felines – Fun – Friendship (Wspaniałe koty – Radość – Przyjaźń).

  • Xtreme Klub Kota

 

Copyright  © by Jennifer World*PL

linia hodowla jennifer WorldPL

© Hodowla kotów ragdoll Jennifer World*PL