UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY KOTA

Hodowla Kotów Rasowych Jennifer World*PL

Zależy nam na tym, by nasze kocięta trafiały w odpowiedzialne ręce, jeśli z jakichś powodów będziemy mieli wątpliwości  – zastrzegamy sobie prawo do zmiany decyzji i odmówienia sprzedaży kotka – w takim przypadku zwracamy całość zarówno wpłaconą opłatę rezerwacyjną jak  i zaliczkę.

OKREŚLENIE STRON UMOWY

*sprzedający – hodowca

*kupujący – nabywca

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY KOTA

zawarta w dniu,                      w Krakowie jest dniem odbioru kota z hodowli.

Sprzedający – hodowca
Imię i nazwisko: EWA & PATRYK SMOLEŃ

Adres: 30-427 KRAKÓW, JAGODOWA 15/19

Tel: 692 580 995, 503 117 536

E-mail: e.bartyzel.smolen@interia.pl
Nabywca kota
Imię i nazwisko:_____________

Adres:_______________________

Tel:________________

E-mail: ______________________

Pesel:_____________________
Dane dotyczące kota
mię kota:__________________ Jennifer World*PL

Data urodzenia:____________

Płeć:_________

Rasa: Ragdoll

Umaszczenie: RAG________

Nr rodowodu: (PL) FPL LO_______

Matka:_____________

Ojciec:______________

Nr chip:___________________

Oświadczenia Hodowcy.

1. Hodowca oświadcza, że jest zarejestrowany w Klubie Miłośników Kotów Rasowych Felis Posnania należącym do Polskiej Federacji Felinelogicznej – Felis Polonia – FPL/FIFE – Federation Internationale Feline.
2. Hodowca oświadcza, że kot został zaszczepiony dwukrotnie na choroby wirusowe: wirus panleukopenii kotów (FPV), kaliciwirus kotów (FCV) herpeswirus kotów typu 1 (FVR) oraz dwukrotnie odrobaczony, co zostało udokumentowane odpowiednimi wpisami w książeczce zdrowia.
3. Hodowca oświadcza, że w dniu odbioru kot jest – według najlepszej wiedzy hodowcy – klinicznie zdrowy i wolny od chorób oraz, że kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych.
4. Hodowca nie bierze odpowiedzialności za dalszy rozwój kota w tym nabyte choroby, charakter kota, wielkość kota, intensywność kolor oczu.
5. Hodowca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące kota podane w niniejszej Umowie są zgodne z prawdą.
6. Hodowca oświadcza, że podane dane osobowe Nabywcy służą hodowcy wyłącznie w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie kupna sprzedaży. Państwa dane to jest: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail przekażemy tylko w celu rejestracji kota w Międzynarodowej Bazie Identyfikacji Zwierząt Safe-Animal, która jest administratorem tej bazy danych http://www.safe-animal.eu.

Oświadczenia Nabywcy.

1. Nabywca po dokonanych oględzinach kota oświadcza, że jest on w doskonałej kondycji, czysty i zadbany. Nie stwierdza u niego żadnych wad i objawów chorobowych i nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu kota w chwili jego odbioru.
2. Nabywca oświadcza, że jest świadom obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Zwierząt.
3. Nabywca oświadcza, że zakupiony kot nie będzie trzymany w klatce, nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium, schroniska lub jakiejkolwiek fundacji zwierząt, a w razie rezygnacji z kota znajdzie dla niego odpowiedni dom, po uprzednim poinformowaniu hodowcy (pisemnie) o zamiarze przeniesienia własności kota (bez względu na tytuł przeniesienia własności tj. sprzedaż, darowizna, inne) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
4. Nabywca oświadcza, że został poinformowany przez hodowcę o chorobie zwanej FIP i skutkach mutacji corona virus’a. Informacja o chorobie FIP znajduje się na stronie internetowej hodowcy w zakładce kocie choroby.
5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany przez hodowcę o stanie zdrowia kota, cechach rasy, w tym o najczęściej występujących schorzeniach typowych dla rasy występującej w przypadku nieprawidłowej pielęgnacji oraz znanych cechach indywidualnych kota.
6. Nabywca oświadcza, że wszystkie informacje przekazane przez Hodowcę są dla niego zrozumiałe.

§ 1 Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem sprzedaży jest kot: PET – kot do kochania i rozpieszczania wyłącznie do lub po sterylizacji /kastracji kot bez praw hodowlanych i wystawowych;
a) jeżeli kot przeznaczony jest wyłącznie do sterylizacji lub kastracji, kupujący zobowiązany jest do dokonania jednego z tych zabiegów do siódmego miesiąca życia kota. Po tym okresie Nabywca musi dostarczyć Hodowcy oryginał zaświadczenia weterynaryjnego z przeprowadzonego zabiegu, a hodowca po dokonaniu kopii zwróci osobiście lub prześle listem poleconym oryginał zaświadczenia. W nieuzasadnionym przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia w/w terminie hodowca ma prawo żądać od nabywcy dopłaty do kota hodowlanego;

TUTAJ – LINK DO WYROKU SĄDU W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ » W SPRAWIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU KASTRACJI ZAKUPIONEGO KOTA JAKO PET – PUPIL DOMOWY.

BARDZO WAŻNE KASTRACJĘ KOTEK NALEŻY WYKONAĆ PRZED PIERWSZYM MARCOWANIEM CZYLI JAK POTOCZNIE MÓWIMY PIERWSZĄ RUJĄ. Kastracja wykonana przed pierwszą rują w 100% eliminuje ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego niestety najczęściej złośliwych. Jeżeli ktokolwiek, a zwłaszcza weterynarz  będzie Państwu wmawiał, że najlepiej kastrować kotkę po pierwszej rui jest niedouczony i naraża Państwa na traumatyczne przeżycie związane z nowotworem gruczołu mlekowego kotki. Wystarczy w przeglądarkę internetową wpisać guzy gruczołu mlekowego kotki, a sami się Państwo dowiecie, że są one hormonozależne.

b) kot kupiony do hodowli może przebywać wyłącznie w hodowli Nabywcy.
c) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach.
d) żaden potomek płci męskiej  po tym kocie nie może być sprzedany do hodowli w Polsce.
e) jeżeli Nabywca zostawi w swojej hodowli po tym kocie kociaka płci męskiej nie może nim świadczyć usług krycia czyli może kryć tylko kotki będące jego własnością i zarejestrowane w jednej z wymienionych ust. 1 w podpunkcie a) Organizacji.
f) W przypadku, gdyby Nabywca złamał  ust. 1 podpunkt a), b), c), d), e) umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych  (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych)  płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji. 

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest kot: SHOW – kot wystawowy wyłącznie do lub po sterylizacji /kastracji;
a) jeżeli kot przeznaczony jest wyłącznie do sterylizacji lub kastracji, kupujący zobowiązany jest do dokonania jednego z tych zabiegów do szóstego miesiąca życia kota. Po tym okresie Nabywca musi dostarczyć Hodowcy oryginał zaświadczenia weterynaryjnego z przeprowadzonego zabiegu, a hodowca po dokonaniu kopii zwróci osobiście lub prześle listem poleconym oryginał zaświadczenia. W nieuzasadnionym przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia w/w terminie hodowca ma prawo żądać od nabywcy dopłaty do kota hodowlanego;
b) kot kupiony do hodowli może przebywać wyłącznie w hodowli Nabywcy.
c) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach.
d) żaden potomek płci męskiej  po tym kocie nie może być sprzedany do hodowli w Polsce.
e) jeżeli Nabywca zostawi w swojej hodowli  kociaka płci męskiej nie może nim świadczyć usług krycia czyli może kryć tylko kotki będące jego własnością i zarejestrowane w jednej z wymienionych ust. 1 w podpunkcie a) Organizacji.
f) W przypadku, gdyby Nabywca złamał  ust. 1 podpunkt a), b), c), d), e) umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych  (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych)  płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji. 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest kot: BREEDER – kot hodowlany;
a) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach. W przypadku, gdyby Nabywca złamał ten punkt umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych) płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji;
b) kot kupiony do hodowli może przebywać wyłącznie w hodowli Nabywcy.
c) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach.
d) żaden potomek płci męskiej  po tym kocie nie może być sprzedany do hodowli w Polsce.
e) jeżeli Nabywca zostawi w swojej hodowli po tym kocie  kociaka płci męskiej nie może nim świadczyć usług krycia czyli może kryć tylko kotki będące jego własnością i zarejestrowane w jednej z wymienionych ust. 1 w podpunkcie a) Organizacji.
f) W przypadku, gdyby Nabywca złamał  ust. 1 podpunkt a), b), c), d), e) umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych  (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych)  płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji. 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest kot: SHOW and BREEDER – kot wystawowo/hodowlany;
a) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach. W przypadku, gdyby Nabywca złamał ten punkt umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy  00/100 złotych) płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji;
b) kot kupiony do hodowli może przebywać wyłącznie w hodowli Nabywcy.
c) Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionego kota poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych takich jak FPL, WCF, PZF podlegających pod WCC (Word Cat Congres). Hodowca nie wyraża zgody na rejestrację w Stowarzyszeniach.
d) żaden potomek płci męskiej  po tym kocie nie może być sprzedany do hodowli w Polsce.
e) W przypadku, gdyby Nabywca złamał  ust. 1 podpunkt a), b), c), d), e) umowy, strony ustalają karę umowną na rzecz Hodowcy w wysokości 10 000,00 złotych  (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych)  płatne w terminie 14 dni od ujawnienia zaistniałej sytuacji. 

§ 2 Cena zakupu, rezerwacja i zasady odbioru Kota.

1. Strony ustalają cenę sprzedaży kota na:_________________ złotych (słownie:____________________________ __________________________ 00/100 złotych).
2. Rezerwacja kotka następuje po wpłaceniu na konto hodowcy 30% jego ceny z czego 10% TO ZALICZKA Z TYTUŁU ZAKUPU KOTA , A 20% TO OPŁATA REZERWACYJNA. Opłata rezerwacyjna jest BEZZWROTNA w przypadku zmiany decyzji Nabywcy co do zakupu kota. W tytule przelewu należy wpisać: imię kota, numer telefonu do kontaktu z Kupującym. Pozostałe 70% ceny płatne jest gotówką w dniu odbioru kota lub przelewem zaksięgowanym na koncie hodowcy przed jego odbiorem.
3. Zaliczka podlega zwrotowi przez hodowcę jeżeli Nabywca odstąpi od zakupu kota lub kot nie zostanie odebrany w terminie po potrąceniu poniesionych kosztów dot. zleconych badań, paszportu, kastracji lub innych dokumentów.
4. Nabywca zobowiązany jest do odbioru kota w ustalonym z hodowcą dniu. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie od powodu z których kota nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie lub pisemnie ustalony inny termin odbioru kota, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a kot przechodzi na własność Hodowcy, który może go powtórnie sprzedać. Na prośbę Nabywcy kociak może zostać dłużej u hodowcy, ale od uzyskania przez niego 15 tego tygodnia życia / 17 tego jeżeli kociak jedzie za granicę naliczana jest opłata 10 zł, słownie: dziesięć złotych / 4,00 euro, słownie: cztery euro za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.
5. Jeśli z winy sprzedającego/ hodowcy transakcja nie będzie mogła być zawarta, a Nabywca nie wyrazi chęci zakupu innego kota z hodowli, zaliczka razem z opłatą rezerwacyjną w całości zostanie zwrócona Nabywcy.
6. Nabywca został poinformowany o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych druk PCC- 3

§ 3 Kontrola weterynaryjna kota po odbiorze z hodowli.

1. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej trzy dni robocze od chwili odebrania kota z hodowli. Hodowca musi zostać niezwłocznie poinformowany (pisemnie) o wynikach kontroli weterynaryjnej a zaświadczenie o stanie zdrowia kota (oryginał) musi być przesłany hodowcy. Kopie tego zaświadczenia nabywca powinien zachować u siebie na wypadek zawieruszenia się oryginału (np. przy wysyłce pocztą). Brak przesłania ww. zaświadczenia spowoduje wygaśnięcie ważności wszelkich gwarancji na kota.
a) jeżeli w czasie trzech dni od momentu odebrania kota z hodowli weterynarz wykryje u kota poważną chorobę bądź wadę wrodzoną, kot musi zostać zwrócony hodowcy. Nabywca dowozi kota do hodowcy na własny koszt. Wynik kontroli weterynaryjnej zobowiązuje hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty lub zamiany kota na innego, tylko po przedstawieniu oryginału dokumentu weterynaryjnego zawierającego datę kontroli oraz pełne dane kota (imię, nr microchipu),
b) jeśli choroba kota jest niegroźna i łatwa do wyleczenia, hodowca zobowiązany jest do wyleczenia jej we własnej hodowli i na własny koszt,
c) jeśli poważna choroba lub wada kota nie jest możliwa do wyleczenia, hodowca daje nabywcy innego kota tej samej rasy, płci i w przybliżonym wieku lub zwraca pieniądze w całości. Przed zwrotem pieniędzy Nabywcy, hodowca ma prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota oraz skonsultować wykrytą chorobę z innym lekarzem weterynarii, aby ustalić, czy dana choroba lub wada nie powstała w skutek nieprawidłowej opieki nad kotem (brak opieki, złe żywienie, wypadek ) już po odebraniu go z hodowli, co nie podlega żadnej reklamacji,
d) jeżeli nabywca kociaka pragnie samodzielnie leczyć kota, to automatycznie hodowca zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za kota. W takim przypadku hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia kota i do ewentualnego zwrotu pieniędzy w razie padnięcia kota u nabywcy w trakcie jego leczenia.

§ 4 Obowiązki Hodowcy.

1. Hodowca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji (w ramach swojej posiadanej wiedzy i doświadczenia) dotyczących żywienia, pielęgnacji i kondycji kota mogących pomóc Nabywcy w utrzymaniu go w jak najlepszej formie z wyłączeniem stanów chorobowych.
2. Hodowca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rzecz Nabywcy wpłaconej zaliczki, jeżeli transakcja nie może dojść do skutku z winy hodowcy, bez podania przyczyny.

§ 5 Obowiązki Nabywcy.

1. Od chwili zakupu Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za kota i zobowiązuje się do zapewnienia mu godziwych warunków i otoczenia troskliwą opieką.
2. Wobec zakupionego zwierzęcia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Nabywcę przestrzeganie Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz ustaleń niniejszej Umowy.
3. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania corocznego kalendarza szczepień oraz w przypadku choroby kota, zapewni mu jak najszybszą pomoc u lekarza weterynarii.
4. Nabywca zobowiązany jest do konsultacji wszelkich stanów chorobowych zakupionego kota z lekarzem weterynarii.
5. Nabywca ma obowiązek pisemnie (e mail) poinformować Hodowcę o zamiarze dokonania eutanazji w terminie umożliwiającym Hodowcy weryfikację przedłożonej dokumentacji medycznej z innym niezależnym lekarzem weterynarii. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, gdzie eutanazję należy przeprowadzić bez zbędnej zwłoki.
6. Nabywca ma obowiązek informowania Hodowcy o wszelkich zmianach adresu i telefonu.
7. W przypadku niespodziewanych sytuacji losowych, uniemożliwiających zatrzymanie kota, Nabywca przed wydaniem/sprzedażą odda kota wyłącznie po zabiegu kastracji. Nabywca natomiast zgadza się, że w takim przypadku nie jest możliwa finansowa rekompensata z tego tytułu.

§ 6 Roszczenia wobec Hodowcy.

1. Hodowla udziela gwarancji na dwie choroby genetyczne: PKD – torbielowatość nerek i HCM – przerost mięśnia sercowego) na okres 2 lat od daty odbioru kota.
2. Hodowca dokona zwrotu ceny zakupu w sytuacji określonej w ust. 1, tylko jeżeli Nabywca przekaże wcześniej hodowcy oryginały wszystkich dokumentów, które Nabywca otrzymał od hodowcy w dniu odbioru kota z załącznikami do umowy. Nie podlegają zwrotowi koszty poniesione przez Nabywcę w wynikłe z diagnozowania kota, operacji, zabiegów, porad weterynaryjnych, wyżywienia kota, transportu, zakupu akcesoriów, czy przeprowadzonej sekcji zwłok.
3. Przy roszczeniach Nabywcy wynikających z padnięcia kota lub jego eutanazji Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia jego sekcji zwłok w zakładzie patologii wyspecjalizowanej jednostki weterynaryjnej (sekcja oględzinowa, badanie histopatologiczne, badanie bakteriologiczne, inne badania wymagające prawidłowej diagnozy). W przypadku uznania reklamacji przez hodowcę (np. ukryte wady genetyczne), Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału sekcji zwłok kota i innych dokumentów stwierdzających wiarygodności prawa do roszczeń reklamacyjnych. Tylko w takim przypadku reklamacja kota może być sfinalizowana. Pełna identyfikacja kota w trakcie jego leczenia i ew. jego sekcji zwłok jest warunkiem przyjęcia reklamacji przez hodowcę. W razie uwzględnienia reklamacji, zwrotowi podlega wyłącznie suma wpłacona za kota, bez kosztów za ew. leczenie kota, transportu kota czy przeprowadzonej sekcji zwłok.
4. W przypadku dokonania eutanazji kota w związku z chorobą, Nabywca może dochodzić roszczeń od hodowcy wyłącznie pod warunkiem, że przed dokonaniem eutanazji umożliwił hodowcy zweryfikowanie zasadności eutanazji z niezależnym lekarzem weterynarii.
5. Hodowca ma prawo odmówić zwrotu ceny zakupu w przypadku kiedy dokumenty opisane w punkcie 3 oraz 4 budzą wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności sporządzenia. Wówczas hodowca pisemnie, w terminie 14 dni od ich otrzymania uzasadnia swoje stanowisko Nabywcy.
6. Nie podlegają reklamacji względem Hodowcy choroby kota powstałe w nowym domu, niezależne od przyczyn z wyłączeniem PKD i HCM z zastrzeżeniem zawartym w § 6 ust. 1.
7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że nie ma on możliwości zwrotu zakupionego kota z jakichkolwiek innych, nawet pozamedycznych przyczyn, w szczególności z powodu:
a) alergii na kota któregokolwiek członka rodziny,
b) trudności w pogodzeniu się drugiego kota lub psa z zakupionym kotem nie są również powodem do jego zwrotu i należy ten problem rozwiązać dając odpowiednio długi czas na przyzwyczajenie się do siebie obu zwierząt.
8. Jeżeli jednak nastąpią inne ustalenia pomiędzy stronami i kot zostanę zwrócony hodowcy w okresie do dziesięciu dni od chwili zakupu, (późniejszy termin ewentualnego zwrotu kota jest niemożliwy) to nabywca otrzymuje zwrot pieniędzy za kota dopiero po jego powtórnej sprzedaży przez hodowcę. Zwrotowi podlega wyłącznie wpłacona suma za kota, potrącona o koszty utrzymania kota w okresie od jego zwrotu do czasu ponownej sprzedaży. Termin zwrotu pieniędzy przez hodowcę ustala się na okres do pięciu miesięcy od dnia sprzedaży ponownej kota.

§ 7 Zasady rozwiązywania sporów.

Wszelkie sprawy sporne związane z zakupem kota i z niniejszą umową strony zobowiązują się rozwiązać polubownie i nie publicznie np. za pośrednictwem portali społecznościowych itp. Jeżeli w razie zaistniałego sporu nie doszło do ugody pomiędzy stronami, rozpatrywać będzie Sąd Cywilny w miejscu zamieszkania hodowcy, tj. Kraków.

§ 8 Oświadczenie końcowe.

1. Podpisując Umowę Nabywca potwierdza, że: przeczytał Umowę, poznał jej zawartość i zgadza się z nią i akceptuje jej warunki, oraz otrzymał wraz z kotem w dniu jego odbioru z hodowli  załączniki w postaci:
a. książeczka zdrowia z wpisem dokonanym przez Lekarza Weterynarii kiedy i jaką szczepionką kot został zaszczepiony przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV) oraz kaliciwirusowi kotów (FCV) i herpeswirusowi kotów (FHV-1 oraz kiedy i jakim preparatem został odrobaczony. Koty wyjeżdżające za granicę paszport nr. _________________
b. 5 pokoleniowy rodowód. W przypadku, gdyby organizacja, w której jest zrzeszony hodowca nie zdążyła wystawić rodowodu dla kota do dnia jego nabycia, hodowca przekaże Nabywcy rodowód niezwłocznie po jego otrzymaniu osobiście lub listem poleconym, a rubryki umowy dotyczące nr rodowodu Nabywca i hodowca uzupełnią sami.
c. Kod kreskowy microchipu. Chip wszczepiony jest po lewej stronie szyi, co w chwili odbioru kota zostało potwierdzone w obecności nabywcy za pomocą czytnika mikrochipów FDX-B RF-PetScan-HALO-1-BLA. Nabywca potwierdza powyższą czynność i nie wnosi żądnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w Międzynarodowej Bazie Identyfikacji Zwierząt Safe-Animal.
d. Zalecenia jak żywić, pielęgnować i dbać o kocię dostępne na stronie https://jennifer.nazwa.pl/?page_id=670 ABC Kupującego.
e. Wyprawkę.

§ 9 Egzemplarze Umowy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Rozliczenie.

Wpłacona zaliczka:____________ złotych         (słownie:___________________00/100 złotych)

 

Dopłata przy odbiorze kota:_____________ złotych      (słownie:_________________00/100 złotych)

 

Podpis  sprzedającego/hodowcy:_________________           Podpis nabywcy:___________________

 

Copyright  © by Jennifer World*PL

Komentowanie jest wyłączone.